Charakteristika skladovacích stanov

Na aké ciele odporúčame skladovacie stany?

Odporúčame na rýchle a bezpečné vyriešenie dočasných alebo stálych skladovacích problémov. Výhodné riešenie na všetky skladovacie problémy, dajú sa okamžite postaviť pri závodoch, výrobných jednotkách, a tak netreba prenajímať alebo kupovať, navážať medzi skladom a výrobným oddelením. Odporúčame pre firmy na pobočky, pracovné oblasti, na každé miesto, kde nie je možnosť na stavanie skladov, kde chcú produkty dočasne uskladniť alebo jednoducho len vytvoriť kryté pracovné miesto.

Stavebné informácie

Stavebný čas skladovacích stanov je v závislosti od miesta, dostupnosti, žiadostí a samozrejme od veľkosti 800-1000 m²/deň. Na ich postavenie je potrebný pomerne rovný, plochý terén, čo môže byť trávnatá, asfaltová, štrková alebo betónová plocha. Rýchle stavanie má význam, ak je potrebné okamžité uskladnenie zväčšenej zásoby. Rýchlo sa dajú naplánovať, ich prevádzkovanie je možné optimalizovať: Skladovací stan treba prevádzkovať len dovtedy, kým je potrebné dočasné uskladnenie. Upevnenie je možné upevňovacími klincami, bočné plachty sa dajú odtiahnuť ako závesy, a tak vchody sa dajú vytvoriť na každej strane. Počas miestnej obhliadky s našimi kolegami sa môžete dohodnúť na dôležitých parametroch, a tak v deň udalosti bude stan hotový na dohodnutý termín. Miestna obhliadka je bezplatná v prípade, že stan objednáte od nás. Stála telefonická pohotovosť je k dispozécii na vyriešenie prípadne vzniknutých problémov.

Dodací čas

V závislosti od miesta a špeciálnych žiadostí, od objednania, t.j. od podpísania zmluvy 1-5 týždňov.

Stavebné povolenie

Nie všade treba stavebné povolenie na postavenie skladovacích stanov, ale ak je potrebné, tak treba zaobstarať stavebné povolenie na miestnom úrade ešte pred začatím stavania, aby počas stavania  a prevádkovania nevznikli problémy.

Snehové zaťaženie:

Skladovacie stany znášajú poveternostné útrapy (napr. sneženie) oveľa lepšie ako party stany. V závislosti od typu stanov (šírka, výška) je možné snehové zaťaženie 25 kg/m² až 80 kg/m². Ak chcete prenajímať svoj skladovací stan aspoň na rok, je vhodnejšie si vybrať stan s väčším snehovým zaťažením, a tak ani v zimnom období sa nemusíte starať o ostránenie snehu zo strešnej časti.